Engedélyeztetés

 • Bontási engedély
 • Bontás tudomásulvételi eljárás
 • Elvi építési keretengedélyezés
 • Az elvi engedély érvényének meghosszabbítása
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalások
 • Építési engedélyezési eljárás
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás
 • Használatbavételi tudomásulvételi eljárás
 • Hatósági bizonyítvány
 • Egyszerű bejelentés köteles, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
 • Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás
 • Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindítása
 • Közmű ügyintézések (víz, gáz, távhő, áram, internet, kéményseprő, stb)
 • A környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenység folytatására szolgáló építmény esetén a környezetvédelmi engedély
 • Vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély,
 • Szennyvíz kibocsátási engedély
 • Pontforrás engedély
 • Környezetvédelmi bevallások benyújtása üzemeltetési időszakban
 • Műszaki átadás-átvételi eljárás, átvételi dokumentáció ellenőrzése
 • A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély.
 • Településképi bejelentési eljárás
 • Útépítési engedély, Forgalomba-helyezési engedély, Parkoló, járda engedélyek