Tisztelt Partnerünk!

A Háttér Controll Bt. a 2018. május 25-én hatályba lépett, Magyarországon is érvényes új Európai Uniós adatvédelmi rendeletével (GDPR) kapcsolatban fontosnak tartjuk a személyes adatok védelmét, ezért a személyes adatok kezelése során törekszünk arra, hogy felelősen és minden tekintetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járjunk el.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki, a munkakapcsolat végeztével törlésre kerül.

Amennyiben mégis úgy dönt, hogy a továbbiakban az adatkezeléshez nem járul hozzá, bármikor kérheti azok korlátozását vagy törlését a farkas.zsoka0@gmail.com  e-mail címre küldött levélben. Az adatkezelésünkkel kapcsolatos bármilyen további kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére elérhetőségeinken vagy személyesen.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Háttér Controll Bt. A GDPR 13. cikkének megfelelően a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

 

A személyes adatainak kezelője, az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei:

 

Háttér Controll Bt.

Székhelye: 2111 Szada, Kisfaludy 19/B.

Cégjegyzékszáma: 1306060989

Adószáma: 22542692-2-13

Képviselője: Farkas Erzsébet

 

Az általunk kezelt személyes adatai:

A regisztrációval a következő személyes adatait kezeljük: név, e-mail cím, amennyiben megadta: postai cím, telefonszám.

 

A személyes adatai tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, honlap vagy más regisztráción keresztül került a birtokunkba. Adatait a törvényeknek megfelelő módon kezeljük.

 

A személyes adatainak címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A személyes adatai tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A személyes adatait csak addig kezeljük, amíg szeretné tartani velünk a kapcsolatot. A személyes adatait legkésőbb a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

 

A hozzájárulás visszavonása:

Önnek joga van a hozzájárulás visszavonásához, ilyen esetben a hozzájárulás visszavonását követően nem tartunk Önnel kapcsolatot.

Tájékoztatunk, hogy a hozzájárulásának visszavonása, nem érinti viszont a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelésünk jogszerűségét.

 

A személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai:

Önnek joga van kérelmezni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weboldal: https://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391-1400