Ezt nyújtjuk Önnek

A hatósági engedélyezési eljárások ügyintézési idejének lerövidítése a az ÉTDR rendszer alapos ismeretével és a jogszabályok naprakész figyelemmel kísérésével, azok alapos ismeretével, a hatóságokkal, szakhatóságokkal történő folyamatos kapcsolattartással. Pontos, rugalmas, ügyintézés, a beruházói vagy kivitelezői oldal támogatása, a mindenkori ágazati jogszabályok, előírások folyamatos naprakész ismeretével. A beruházás lezárásának, az átadás-átvételi határidő betarthatóságának segítése a műszaki ütemezés egyeztetésével, az közreműködő engedélyező hatóságok, szakhatóságok, optimális időben történő bevonásának meghatározásával. Egy adott beruházás megvalósításához szükséges (építési engedély köteles és nem építési engedély köteles beruházásoknál egyaránt) a szükséges tervdokumentáció összeállítása (tervlapok, építészeti, gépészeti, tartószerkezeti műszaki leírás, épület villamosság, technológiai leírás, belsőépítészeti leírás, stb.,) A Megrendelő által biztosított dokumentáció alapján a szükséges igazolások, szakértői vélemények, (füstelvezetés, tűzvédelem, stb., ) beszerzése. Használatbavételi engedélyezés lefolytatáshoz szükséges dokumentáció, összeállítása, ingatlan-nyilvántartási változás (épületfeltüntetési vázrajz, épület törlési vázrajz) elkészíttetése, szakhatóságokkal, engedélyező hatóságokkal történő előzetes egyeztetések. A beruházás lebonyolítása, fővállalkozó, alvállalkozó kiválasztása, szerződéskötés bonyolítása, kivitelezési munkák versenyeztetése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás, terv-tény összehasonlítás, elemzés, pályázatok utógondozása. A építési szakágak számára szükséges engedélyek beszerzése kérelmek benyújtása, engedélyezési eljárás indítása a tervdokumentáció ÉTDR rendszerbe történő feltöltéssel, előzetes szakhatósági állásfoglalások beszerzése az ÉTDR rendszeren keresztül, kapcsolattartás az ÉTDR rendszeren keresztül az engedélyező hatóságokkal, szakhatóságokkal, építési napló megnyitása, építési napló folyamatos vezetése megbízás alapján, az ügymenet precíz követése az előzetes egyeztetésekkel a hiánypótlások kiküszöbölése, a projekt földrajzi helyéből és jellegéből következően az illetékes szükséges hatóságokkal, szakhatóságokkal történő folyamatos kapcsolattartás, hiánypótlás, eseti tárgyalás, a megrendelő személyes képviselete hatóságnál, önkormányzatnál, lejáró engedélyek határidő meghosszabbításához szükséges eljárás lefolytatása, tervmódosítás esetén a szükséges tervdokumentáció összeállításnak koordinálása, az ehhez kapcsolódó hatósági és egyéb (pl. közműkezelőkkel, szakhatóságokkal) történő egyeztetések, szemlék lebonyolítása, a módosított engedélyezési eljárás lefolytatása a Megrendelőtől kapott tervdokumentáció alapján.

01

A teljes építési dokumentáció összeállítása

Tervlapok, építészeti, gépészeti, tartószerkezeti műszaki leírás, épületvillamosság, technológiai leírás, belsőépítészeti leírás, stb., Igazolások, szakértői vélemények, füstelvezetés, tűzvédelem, stb., Használatbavételi engedélyezési dokumentáció, stb.

02

A tervezési ágak munkáinak összehangolása, ellenőrzés

Alvállalkozói, szakhatósági, önkormányzati egyezetés, alvállalkozók felkeresése, ajánlatbekérés, szerződéskötés bonyolítása, kivitelezési munkák versenyeztetése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás, terv-tény összehasonlítás, elemzés

03

Hatósági engedélyeztetés

Az építési szakágak számára szükséges engedélyek beszerzése, ügyirat indítása, ügymenet gyorsítása, hiánypótlások kiküszöbölése, a projekt földrajzi helyéből és jellegéből következően szükséges hatóságokkal való kapcsolattartás, dokumentáció-benyújtás, hiánypótlás, eseti tárgyalás, a megrendelő személyes képviselete hatóságnál, önkormányzatnál, lejáró engedélyek megújítása, áttervezés esetén új szemle és engedély kérése

04

Műszaki feladatok intelligens folyamat-menedzsmentje

Építési napló vezetése, a teljes kivitelezési folyamat műszaki szemléletű végigkísérése, teljesítés-ellenőrzés